STT Các điểm giao dịch Địa chỉ lắp đặt Điện thoại
1 ĐGD 49 Nguyễn Thái Học Số 49 Nguyễn Thái Học - Điện Biên - Ba Đình- Hà Nội 024.37476483
2 test test 34234234234