Danh sách kênh hiện có của MyTV

Cập nhật 28-11-2021

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại HBO GO MyTV Sport 7 tháng MyTV Sport 15 tháng Gói Cơ bản Gói Cơ bản 1 tháng Gói Nâng cao 1 tháng Gói Chuẩn 1 tháng Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 Max by HBO (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Diva (HD) 149 Giải Trí Tổng Hợp
20 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
21 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
22 FOX 82 Phim Truyện
23 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
24 Fox (HD) 85 Phim Truyện
25 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
26 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
27 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
28 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
29 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
30 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
31 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
32 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
33 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
34 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
35 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại HBO GO MyTV Sport 7 tháng MyTV Sport 15 tháng Gói Cơ bản Gói Cơ bản 1 tháng Gói Nâng cao 1 tháng Gói Chuẩn 1 tháng Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương
8 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
9 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
11 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương
13 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại HBO GO MyTV Sport 7 tháng MyTV Sport 15 tháng Gói Cơ bản Gói Cơ bản 1 tháng Gói Nâng cao 1 tháng Gói Chuẩn 1 tháng Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC6 23 Thể Thao
9 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTC11 26 Thiếu Nhi
15 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
16 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
17 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại HBO GO MyTV Sport 7 tháng MyTV Sport 15 tháng Gói Cơ bản Gói Cơ bản 1 tháng Gói Nâng cao 1 tháng Gói Chuẩn 1 tháng Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
4 HTV3 87 Thiếu Nhi
5 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
6 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
8 HTVC Phim 7 Phim Truyện
9 HTVC Phụ nữ 9 Giải Trí Tổng Hợp
10 HTV Thể thao 15 Thể Thao
11 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
13 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
14 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 63 Giải Trí Tổng Hợp
15 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
16 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại HBO GO MyTV Sport 7 tháng MyTV Sport 15 tháng Gói Cơ bản Gói Cơ bản 1 tháng Gói Nâng cao 1 tháng Gói Chuẩn 1 tháng Gói Chuẩn Gói Nâng Cao
1 VTVcab10 91 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
4 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
5 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
6 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
7 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
8 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
9 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
10 SCTV5 - SCj - Kênh mua sắm 48 Giải Trí Tổng Hợp
11 SCTV10 - Home Shopping 34 Quốc Gia & Địa Phương
12 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
13 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
14 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
15 VOVGT (Radio) 96 Radio
16 VOV1 (Radio) 110 Radio
17 VOV2 (Radio) 112 Radio
18 VOV3 (Radio) 113 Radio
19 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
20 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương
21 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
22 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
23 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
24 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
25 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
26 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
27 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
28 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
29 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
30 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương
31 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
32 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
33 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
34 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
35 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
36 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
37 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
38 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
39 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương
40 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
41 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
42 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
43 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
44 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
45 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
46 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
47 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
48 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
49 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
50 HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương
51 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
52 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
53 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
54 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
55 HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương
56 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
57 KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương
58 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
59 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
60 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
61 LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương
62 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
63 NgheAnTV (NTV) 371 Quốc Gia & Địa Phương
64 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
65 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
66 PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương
67 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
68 QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương
69 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
70 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương
71 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
72 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
73 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
74 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
75 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
76 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
77 Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương
78 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
79 ThanhHoaTV (TTV) 361 Giải Trí Tổng Hợp
80 Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương
81 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
82 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
83 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
84 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương
85 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
86 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
87 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương
88 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
89 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
90 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
91 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
92 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
93 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
94 QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương
95 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương
96 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Thể Thao
2 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+PM (HD) 131 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+NS 88 Thể Thao
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC 139 Giải Trí Tổng Hợp
8 K+PC (HD) 140 Giải Trí Tổng Hợp